Več vretenska vrtalka

Več vretenska vrtalka Namenjena je bila za vrtanje sedal…

Dvo vretenska vrtalka

Dvo vretenska vrtalka