Tračna brusilka (3) Višina traka 120 mm

Tračna brusilka (3) Višina traka 120 mm

Tračna brusilka (2) Višina traka 150 mm

Tračna brusilka (2) Višina traka 150 mm

Tračna brusilka (1) Višina traka 100 mm

Tračna brusilka (1) Višina traka 100 mm